ورود |عضويت
 
درباره ماعشاير استانتماس با ماصفحه نخست
 
Module Border Module Border
  معرفی خدمت ساماندهی‌اسکان‌عشایر 

 

عنوان ‌خدمت/زیرخدمت

شناسه

لینک خدمات‌ الکترونیکی

اطلاعات‌زیرخدمت

راهنما

ساماندهی‌اسکان‌عشایر

13031196102

غیر الکترونیکی

راهنما*

 

معرفی خدمت

 

با توجه به آمار جمعیت عشایری طی چندین دهه گذشته و محدودیت در منابع موجود کشور زندگی گوچ نشینی از یک سو و از ارتقاء سطح بینش و توقعات مردم ،ایجاد بستر مناسب جهت توسعه وسطح برخورداری از خدمات نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر تمایل عشایر به یکجا نشینی را امری اجتناب ناپذیرساخته است.

اسکان عشایر داوطلب عبارتست از ارائه خدمات واقدامات برای اسکان عشایر که موجب حفظ، بهبود وتوسعه فعالیت های اقتصادی واجتماعی وخصوصا ایجاد اشتغال (کار مولد )و احداث حداقل  تاسیسات زیر بنایی لازم و مسکن مناسب برای آنان می باشد  به گونه ای که منجر  به کاهش ارزش تولیدات عشایر اسکان یافته نسبت به قبل از اسکان نگردد. این فعالیتها عبارتند از:

 

احداث سایت اسکان عشایر، اجرای خط انتقال آب كشاورزي ، شبکه آب آشامیدنی، برق رسانی ، تسطیح اراضی کشاورزی ، ... (به طرح عملیات اجرایی اسکان در سامانه مراجعه شود)

*راهنما:

(اطلاعات تماس : اداره کل  امور عشایر استان اصفهان 37885490-031)

(اعلام مکان اخذ خدمت: به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند.)

زمان انجام کار: ساعات اداری

واجدین شرایط: تمامی خانوار های عشایر

 

 


Module Border Module Border
يكشنبه 31 تیر ماه 1403
 
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سايت اداره کل امور عشاير در چيست؟
ارسال نظر

   
Copyright (c) 1403/04/31 اداره کل امور عشایر استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا