ورود |عضويت
 
درباره ماعشاير استانتماس با ماصفحه نخست
 
Module Border Module Border
  فرهنگ و هنر 

براساس سرشماري اجتماعي اقتصادي عشاير كوچنده در تير ماه سال 1387 توسط مركز آمار ايران ، عشاير استان اصفهان با 9232 خانوار و 51063 نفر در ييلاق و 373 خانوار با 1921 نفر در قشلاق (جمعاً 9605 خانوار با 52984 نفر) در سه ايل قشقايي ، بختياري و عرب جرقويه متشكل هستند. اين عشايرحدود 5 ماه از سال را عمدتاً درشهرستانهاي فريدونشهر ـ سميرم ـ چادگان ـ دهاقان ـ شهرضا و جرقويه اصفهان استقرار دارند.

زندگي و معيشت عشاير از دامداري، كشاورزي وتوليد انواع صنايع دستي تأمين مي گردد. هرچند جمعيت عشاير نسبت به جمعيت كل استان كم است ليكن جامعه اي توليد كننده به طوريكه 25 درصد گوشت قرمز مصرفي استان را تأمين مي كنند. عشاير به دليل قرارگرفتن در مناطق محروم وكمتر توسعه يافته استان، ازكمترين شاخص هاي توسعه انساني (بهداشت و درمان ـ دامپزشكي ـ آب شرب سالم ـ مسكن ـ راه ـ سوخت ـ سوادآموزي، دسترسي به مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي ، سينما ، تاتر و غيره) برخوردارند.

اداره امور عشاير استان در راستاي ساماندهي زندگي عشاير استان طرح ها و برنامه هايي را هر ساله به اجرا در مي آورد كه بيشتر اين طرح ها كارهاي زيربنايي و خدماتي و توليدي است. در همين رابطه دستگاههاي اجرايي استان هم براساس مواد قانوني برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي كشور و آئين نامه ساماندهي عشاير (مصوبه هيئت محترم وزيران) هريك وظايفي را در قبال عشاير برعهده دارند. ليكن در كل بنا به دلايلي متأسفانه برنامه هاي عشاير بسيار كمرنگ ديده مي شوند. لهذا مديريت امور عشاير استان در راستاي ساماندهي عشاير استان از جنبه هاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به دليل شناخت كلي و ارتباط نزديكي كه با عشاير دارد ، در رابطه با هر موضوع طرح هاي جامعي ارائه مي نمايند كه بخشي مربوط به وظايف سازماني خود و بخشي هم از طريق دستگاههاي مرتبط بايستي عملياتي شود.

ضرورت و اهداف موضوع فرهنگ و هنر در عشاير :

در رابطه با مسائلي فرهنگ و هنر عشاير بايد گفت كه زندگي عشاير هميشه با تحرك و تكاپو و جنبش همراه بوده و آداب و رسوم و كنش هاي فرهنگي و هنر آنها هم (كه نشأت گرفته از اين نوع زندگي است) بسيار متنوع و جالب است.

 انجام آئين هاي ملي و مذهبي ، جشن ها ، سوگ ها و عزاداري ها، سنت ها و باورها آداب و رسوم ، الگوي سكونت ، اسب سواري و تيراندازي،خوراك و پوشاك، لهجه و گويش ها هنرهاي دستي، موسيقي و نغمه ها ، سازهاي سنتي و آهنگ هاي اصيل، شعر و حماسه و ادبيات به همراه شجاعت، سلحشوري و دليري، پركاري، پاك انديشي و صداقت درستكاري ، ميهمان نوازي و ... اينها نمونه و الگوهايي از فرهنگ و هنر در جامعه عشاير هستند. اين فرهنگ و هنر عشاير با سوابق ديرينه در بستر باورهاي ديني و مذهبي و وابستگي هاي استاني و منطقه اي و ملي شكل گرفته و نتايج فرآيندي است دو سويه از عشاير به روستا و شهر و بالعكس كه پيوسته در حال چرخش است.

 هرچندكه عشاير كوچنده كمترين دسترسي به وسايل ارتباط جمعي ، مطبوعات و روزنامه و مجلات ، مجامع فرهنگي سينما و تئاتر و ... دارند. خوشبختانه اين تاثير پذيري از عشاير به روستا و شهر بيشتر است و هنوز فرهنگ و هنر اصيل در ميان عشاير و ايلات و اقوام كمتر تحت تاثير جاذبه هاي منفي قرار گرفته است. توجه به اين اصالت هاي فرهنگي و هنري كه ريشه در زندگي اقوام و ايلات دارد با حفظ و احياء آنها قطعاً در تعالي فرهنگ و هنر استان وكشور عزيزمان نقش موثر و مثبت دارد، بنابراين موضوع فرهنگ و هنر و توجه ويژه به آن در عشاير از ضرورت و اهميت دو چندان داشته و قطعاً مي بايست به صورت جامع و كامل به آن پرداخته شود.

اهداف طرح موضوع فرهنگ و هنر عشاير :

- حفظ اصالت هاي فرهنگي هنري ، آداب و رسوم و سنت هاي اقوام و ايلات - احياء و تعالي اصالت فرهنگي و هنري در عشاير - گسترش آئين ها و آموزه هاي ديني و مذهبي در عشاير - حفظ و تقويت صفات بازر شجاعت و دليري، صداقت و درستكاري در عشاير - توسعه فرهنگ و هنر در راستاي اجراي آئين نامه ساماندهي عشاير (مصوبه هيئت محترم وزيران) - توجه به موسيقي و نغمه هاي سنتي واصلي و شعر و حماسه در برگزاري مراسم جشن و عروسي و يا سوگواري - جلوگيري از نفوذ و يا گسترش جاذبه منفي فرهنگ و هنر شرقي و غربي در جامعه عشاير - كمك به تعالي فرهنگ و هنر اصيل و بومي استان و كشور

 


Module Border Module Border
سه شنبه 11 مهر ماه 1402
 
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سايت اداره کل امور عشاير در چيست؟
ارسال نظر

   
Copyright (c) 1402/07/11 اداره کل امور عشایر استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا