ورود |عضويت
 
درباره ماعشاير استانتماس با ماصفحه نخست
 
فرآیند مناقصه

1-       تنظیم شرایط مناقصه (آماده سازی اسناد مناقصه)

2-       آخرین مهلت دریافت اسناد تا آخرین مهلت تحویل، حداقل 10 روز

3-       آگهی روزنامه

4-       بارگذاری آگهی روزنامه + اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران

5-       ارسال مشخصات مناقصه به سازمان بازرسی در زمان تنظیم آگهی روزنامه

6-       بازگشایی پاکت های مناقصه در زمان مقرر

7-       بررسی اسناد و مناقصه گران و صورتجلسه برگزاری مناقصه

8-       اعلام برنده مناقصه و تنظیم قرارداد در سامانه ستاد ایران

   
دوشنبه 03 اردیبهشت ماه 1403
 
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سايت اداره کل امور عشاير در چيست؟
ارسال نظر

   
Copyright (c) 1403/02/03 اداره کل امور عشایر استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا