ورود |عضويت
 
درباره ماعشاير استانتماس با ماصفحه نخست
 
Module Border Module Border
  اساسنامه اتحادیه تعاونی کشاورزی عشایری استان اصفهان 

1394/11/27

 

فصل اول : کلیات

ماده 1)-نام اتحادیه : عبارت است از اتحادیه تعاونی کشاورزی عشایری ... که در این اساسنامه باختصار (اتحادیه) نامیده می شود و نوع آن اتحادیه تعاونی کشاورزی عشایری است.

ماده 2)-مرکز اصلی اتحادیه ............. است و با تصویب هیئت مدیره می توان شعب اتحادیه را در سایر نقاط حوزه عمل  تاسیس کرد و یا محل شعب تاسیس شده را در همان حوزه تغییر داد.

ماده 3)- مدت اتحادیه از تاریخ تاسیس نامحدود است.

ماده 4)-حوزه عملیات اتحادیه در استان .............. می باشد.

فصل دوم : موضوع و حدود فعالیت

ماده 5)- موضوع عملیات اتحادیه  :

1-    تهیه، تامین و توزیع نهاده های دامی مورد نیاز

2-    تهیه، تامین و توزیع وسایل و مواد مورد نیاز تولیدات اعضاء

3-    طراحی، تدوین و اجرا طرحهای و پروژه های تولیدی شامل انواع فعالیت زراعی، دامپروری و دامداری، صنایع دستی و سایر فعالیت های جانبی مرتبط با زندگی عشایر

4-    طراحی، تدوین و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی در مناطق عشایری

5-    حفر و تجهیز چاه عمیق و نیمه عمیق در اراضی متعلق به اتحادیه و اعضاء اتحادیه به منظور تامین آب کشاورزی و غیر کشاورزی و دامداری اعضاء اتحادیه با رعایت قانون

6-    نگهداری، تعمیر و بهره برداری چاه و سایر تاسیسات متعلق به آن

7-    همکاری و مشارکت در نظام بهره برداری از پروژه های زراعی عشایری در کانونهای اسکان عشایر

8-    تحویل آب به اعضاء و دریافت آّب بهاء مربوطه بر اساس ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

9-    انجام عملیات جمع آوری، نگهداری، تبدیل، طبقه بندی، بسته بندی، حمل و نقل و عملیات مربوط به بازاریابی وخرید و فروش محصولات تولیدی اعضاء

10-انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین های کشاورزی و استفاده مشترک از آنها، تهیه وسایل حمل و نقل  برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن، پیش بینی وسایل بهداشتی و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق، ایجاد شبکه تلفن ،شبکه آبرسانی, تلقیح مصنوعی و اصلاح نژاد دام و مبارزه با آفات و امراض نباتی و حیوانی، احداث آبشخور و حمام ضد کنه دامها و سایر تاسیسات مشابه مورد لزوم برای دام عشایری

11-تهیه و خرید مواد و وسایل مورد نیاز مصرف عمومی اعضاء وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی

12-تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز اتحادیه و اعضاء از منابع مختلف مالی و اعتباری  بخشهای دولتی و غیر دولتی و صندوقهای قرض الحسنه در چارچوب عقود اسلامی

13-پیگیری و انجام امور مربوط به خدمات بیمه ای و عمومی اعضاء و دام آنها

14-خرید وفروش وسایط نقلیه,اجاره انبار ومستغلات وکارخانه های تولیدی  برای اعضاء وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی

15-تهیه و اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی ارکان و اعضاء با هدف ارتقاء سطح دانش علمی و حرفه ای آنان

16-ایجاد تعمیرگاههای ثابت و سیار برای وسائل و لوازم و ماشین آلات حرفه ای و یا زندگی شرکتهای عضو و اعضاء آنها.

17-ایجاد کارخانجات و کارگاههای صنایع دستی روستایی و عشایری

18-واردات کالاهای مورد نیاز جامعه عشایری و صادرات محصولات تولیدی عشایری به خارج از کشور بصورت مستقیم یا با مشارکت اتحادیه مرکزی ، اتحادیه های تعاونی عشایری وسایر اشخاص حقوقی وحقیقی

19-مشارکت در سرمایه گذاری و ایجاد کارخانه های تولیدی مرتبط با نیازهای جامعه عشایری

20-احداث و مشارکت در احداث ساختمان دفتر کار، انبار، فروشگاه و هر نوع تاسیسات مورد نیاز خود و اتحادیه ها و شرکتهای عضو.

21-احیاء و همچنین بهره برداری از اراضی کشاورزی عشایری در حوزه عملیات اتحادیه

22-تبلیغات، ایجاد وشرکت در نمایشگاه و اقدامات مشابه بمنظور افزایش فروش محصولات تولیدی اعضاء شرکتهای تعاونی عضو.

23-تضمین شرکتهای عضو

24-پرداخت وام یا اعتبار به شرکتهای عضو

25-کمک به پیشرفت امور شرکتهای عضو از طریق کمکهای مالی و تخصصی

26-فراهم کردن وسائل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفه ای و جمع آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و انتشارات لازم.

27-راهنمائی و کمک به شرکتهای عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ وتهیه دفاتر و اوراق و فرمهای جاپی مشتری.

28-نظارت بر فعالیت شرکتهای عضو به منظور اطمینان از اجرای مقررات قانونی شرکتهای تعاونی و موارد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی آنها.

29-ایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکتهای عضو.

30-داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی عضو.

31-حسابرسی شرکتهای عضو در صورت اجازه (سازمان امور عشایر ایران)

32-شرکت در شوراها و کمیسیون های مقرر در قانون شرکتهای تعاونی.

33-ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونیهای کشور.

ماده 6)- حدود عملیات اتحادیه :

1-    اتحادیه می تواند با رعایت قانون شرکتهای تعاونی، عضویت اتحادیه و شرکتهای تعاونی دیگر را بپذیرد و یا در انواع اتحادیه وشرکت مشارکت و سرمایه گذاری نماید.

2-    اتحادیه می تواند نمایندگی شرکت و اتحادیه های تعاونی، بانکها، سازمانها، موسسات دولتی وغیر دولتی را برای انجام عملیات تولیدی، فنی، خدماتی و اعتباری قبول نماید.

3-    اتحادیه می تواند نسبت به ایجاد و تشکیل شرکت واتحادیه های تعاونی تولیدی –فنی –مهندسی –خدماتی و توزیعی اقدام نماید.

4-    اتحادیه می تواند هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول نماید.

5-    به استثنای عملیات اعتباری ای که مخصوص اعضاء است، ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه معاملات اتحادیه که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد، تعیین خواهد شد.

6-    در صورت بروز اختلاف بین شرکتهای تعاونی عشایری عضو ,اتحادیه مرجع رسیدگی و حل اختلاف میباشد ودرصورت بروز اختلاف بین اتحادیه عشایری استان با شرکت تعاونی عضو، مرجع رسیدگی و حل اختلاف، سازمان امور عشایر می باشد.

 

فصل سوم : شرایط عضویت

ماده 7)-عضویت در اتحادیه برای کلیه شرکتهای اتحادیه کشاورزی عشایری  که به تمام یا قسمتی از خدمات آن احتیاج داشته باشند با رعایت مقررات مندرج در این اساسنامه آزاد است. 

 

ماده 8) –شرایط عمومی عضویت

الف)-شرکتهائی می توانند عضو اتحادیه شوند که در حوزه عمل اتحادیه واقع شده باشند .

ب)-تسلیم درخواست کتبی عضویت که بخودی خود حاکی از قبول اساسنامه و مقررات اتحادیه است.

پ)- خرید وپرداخت تمام بهای لاقل یک سهم

تبصره1-هیئت مدیره اتحادیه می تواند به تشخیص خود تقاضای عضویت شرکتی را که واجد شرایط عضویت نیست، رد کند.

تبصره 2 –شرکتی که تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره اتحادیه رد شده باشد، می تواند اعتراض خود را کتباً   به وسیله بازرس یا بازرسان ودرغیاب آنها توسط سازمان عشایر اعلام دارد تا درمجمع عمومی عادی اتحادیه مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

ماده 9)-موارد مربوط به خروج از عضویت :

الف)   خروج هر عضو ازاتحادیه اختياري است و نمي توان آن را منع كرد و بهاي سهم يا سهام او حداكثر به ارزش اسمي بايد ظرف يك سال از تاريخ خروج عضو از اتحادیه نقدا پرداخت گردد.

ب)هیئت مدیره اتحادیه در صورت تحقق یک یا چند مورد زیر می تواند عضو اتحادیه را پس از رسیدگی اخراج کند و مراتب رابه نحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده، برساند.

1-عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار كتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده.

2- ارتكاب اعمالی كه موجب زیان مادی اتحادیه شود و وی نتواند ظرف مدت یك سال آن را جبران نماید یا اعمالی كه به حیثیت و اعتبار اتحادیه‌لطمه وارد كند یا با اتحادیه رقابتی ناسالم بنماید.

3- در صورت از دست دادن یکی از شرایط عضویت در اتحادیه

‌تبصره -تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یك از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود

 

ت)-عضو اخراج شده حق دارد هر موقع اعتراض خود را به یکی از بازرسان اتحادیه ودرغیاب انها به سازمان امور عشایر تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود، موضوع را مطرح کند و معترض می تواند بدون حق رای در جلسه مجمع عمومی مذکور اتحادیه شرکت نماید و رای مجمع در این باره قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 10-هر گاه رابطه عضوی به علت استعفا، اخراج، فوت یا ترک عضویت با اتحادیه قطع شود، بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت خود را از دست داده است، در اولین مجمع عمومی سال مالی مربوطه به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد.

 

  1-هیئت مدیره موظف است فهرست سهامی را که تقاضای بازپرداخت آن شده به مجمع عمومی که برای رسیدگی به ترازنامه سال مربوط تشکیل می شود، گزارش نماید.

  2-در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضو، ترازنامه و حساب سود و زیان آن سال به تصویب مجمع عمومی نرسد، هیئت مدیره از روی ترازنامه و حساب سود و زیان اتحادیه که به مسئولیت خود تنظیم می نماید، نسبت به بازپرداخت بهای اسمی سهم مزبور اقدام خواهد کرد.

  3-بهای سهام اعضائی که به اتحادیه بدهکارند پس از کسر بدهی و سایر کسورات قانونی آنان،  قابل پرداخت خواهد بود.

 4- چنانچه اتحادیه زیان نکرده و یا مبلغ زیان کمتر از رفم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد، معادل ارزش اسمی سهام پرداخت   شود

 5-با  استعفا یا ترک عضویت، کلیه مطالبات اتحادیه از آن عضو تبدیل به حال می شود.

ماده 11)-مطالبات اتحادیه از اعضاء جزء مطالبات ممتازه است.

 

ماده 12)-اتحادیه مخیر است طلب خود را از عضو، پس از اخطار کتبی و در صورت عدم وصول ازهر یک از مطالبات عضو از اتحادیه اعم ازسهام  ، سود سهام و سایر مطالبات  وی از اتحادیه برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات اتحادیه را نکند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

 

فصل چهارم : سرمایه اتحادیه

ماده 13)-سرمایه اولیه اتحادیه ........... ریال که به تعداد .............. سهم ده هزار ریالی تقسیم شده است.

 

ماده 14)-سهام اتحادیه با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضای اتحادیه با موافقت هیئت مدیره مجاز است. در این صورت نقل و انتقال در دفتر اتحادیه ثبت می گردد.

 

ماده 15)-انتقال سهام اتحادیه به غیر عضو ممنوع است .

 

ماده 16)-هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک هفتم مجموع سرمایه اتحادیه را داشته باشد.وميزان سهام هر عضو را مي توان در اساسنامه به نسبت امكان معاملات او با اتحادیه تعيين نمود و در هر حال ميزان سهام يك عضو نبايد از يك هفتم كل سرمايه تجاوز كند. 

 تبصره1- به موجب اساسنامه مي توان پرداخت بهاي سهام خريداري شده هر عضو را به استثناي نخستين سهم خريداري از اتحادیه كه نقدي است به اقساط با مدت معين كه هر قسط از يك دهم مبلغ تعهدي كمتر نباشد مجاز دانست در اين صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختي و مازاد برگشتي از بابت

معاملات عضو كه موافق مقررات اين قانون  از تاريخ عضويت تعلق مي گيرد موكول است به تصفيه تمام اقساط تعهدي او بابت سهام خريداريتبصره2-سرمایه اتحادیه ,اموال و دارایی‌هایی است كه برای تأسیس اتحادیه یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیردومسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه اتحادیه خریداری ویا تعهد نموده است

ماده 17)-سرمایه اتحادیه متغییر و نامحدود است و می توان با فروش سهام به اعضاء اتحادیه و یا قبول اعضاء جدید، سرمایه را افزایش داد و یا با بازپرداخت بهای سهام به اعضاء، سرمایه اتحادیه را کاهش داد

ماده 18)-ثبت تغییرات سرمایه اتحادیه در هر موقع از سال با تصویب هیئت مدیره اتحادیه و تائید سازمان امور عشایردر اداره ثبت بلامانع است.

ماده 19)-شرکتی که از عضویت اتحادیه استعفا داده و سهام به او بازپرداخت شده است، در صورت تقاضای مجدد عضویت، عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه، مشروط به خرید لااقل متوسط سهام فعلی اعضاء است .

ماده 20)- در آئین نامه های اتحادیه می توان انواع خدمات و معاملات و همچنین عملیات اعتباری اتحادیه را با هر یک از اعضاء متناسب با سهام خریداری همان عضو معین نمود.

 

فصل پنجم : ارکان اتحادیه

ماده 21)-ارکان اتحادیه عبارت است از مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان

ماده 22)-مجمع عمومی اتحادیه علاوه بر مجمع عمومی موسس دو قسم است : مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

 

الف)- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از :

1-    رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان اتحادیه پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2-    انتخاب هیئت مدیره وبازرس یا بازرسان  و یا تغییر هر یک از آنها 

3-    اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی اتحادیه

4-    تعیین خط مشی و برنامه های اتحادیه و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابواب جمعی مدیرعامل و کارکنان اتحادیه (بنا به پیشنهاد هیئت مدیره )

5-    اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام ومازاد درامدوتقسیم آن برطبق مفاد اساسنامه

6-    اخذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیئت مدیره در مورد خرید و فروش دارائیها، اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاری اتحادیه در  اتحادیه  وشرکتهای تعاونی وسایر اشخاص حقوقی دیگر

7-    تصویب آئین نامه های معاملات وسایر آیین نامه های داخلی اتحادیه

8-    اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیئت مدیره، پذیرفته نشده یا ارجاع امر به هیئتی مرکب از 5 نفر از اعضاء مجمع عمومی که تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیئت 5 نفر در این مورد قطعی است.

9-    تصویب  تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل و همچنین تعیین مبالغی که بابت بازپرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت شود.

10-اتخاذ تصمیم درباره عضویت اتحادیه در اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی، تعیین و میزان سهام یا حق عضویت پرداختی به اتحادیه و خروج از عضویت اتحادیه وشرکت های دیگر

11-اتخاذ تصمیم در خصوص سایر امور ی که به مجمع پیشنهاد می شود

ب)- وظایف مجمع عمومی فوق العاده

1- تغییر مواد اساسنامه

2- ادغام اتحادیه با اتحادیه دیگر

3- انحلال اتحادیه

4- توقف فعالیت اتحادیه

5- اتمام موضوع فعالیت 

 

ماده23)-مجمع عمومی عادی اتحادیهبا حضور اعضاء که حداقل نماینده نصف بعلاوه یک اعضاء شرکتهای تعاونی عضواتحادیه باشند، رسمیت پیدا می کند و در صورت به دست نیامدن حد نصاب، دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و با همان دستور جلسه قبلی باید ظرف 10 روز بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی نوبت دوم حداکثر 15 روز بعد از آگهی تعیین شود، جلسه دوم با هر تعداد نماینده اعضاء اتحادیه رسمیت خواهد یافت ،در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی میتواند برای رسیدگی به موضوع ویا انحلال  اتحادیه به سازمان امور عشایر مراجعه نماید .

ماده 24)-تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی  نمایندگانی  که نمایندگی اکثریت اعضاء شرکت تعاونی عضو اتحادیه را داشته باشند، اتخاذ می شود، مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که با رأی نسبی  بعمل خواهد آمد.

تبصره  –در صورت تساوی تعداد آراء اعضاء، رأی طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع به آن طرف رأی داده باشد.

ماده 25)-مجمع عمومی فوق العاده اتحادیهبا حضور نماینده شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه که حداقل نماینده سه چهارم اعضاءشرکت تعاونی عضو اتحادیه باشند، رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول این حد نصاب، در ظرف 10 روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و با همان دستور جلسه قبلی بعمل خواهد آمد و تاریخ تشکیل جلسه مجمع حداکثر برای پانزده روز بعداز آگهی تعیین می شود. این جلسه با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده نصف بعلاوه یک اعضای شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه باشند، رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع برای بار سوم با همان ترکیب دعوت می شود. جلسه سوم مجمع با حضور هر تعداد ازنمایندگان شرکت تعاونی  عضو اتحادیه رسمیت خواهد یافت ،در صورت عدم تشکیل جلسه سوم هر ذیحقی میتواند برای رسیدگی به موضوع ویا انحلال  اتحادیه به سازمان امور عشایر مراجعه نماید

ماده 26)-تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رأِی اعضایی اتخاذ می شود که لااقل نمایندگی سه چهارم اعضاء شرکتهای تعاونی عضواتحادیه، که در جلسه حاضر شده اند را داشته باشند.

ماده 27)-ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در   جلسات مجامع عمومی ورقه حضور غیابی است که حاضران در بدو ورود به نمایندگی از  شرکت تعاونی خود امضاء می کنند.

تبصره –نمایندگان شرکتهای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی نمی توانند از طرف خود وکیل تعیین نمایند.

ماده 28)-در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود، جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد و جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل میشود، نباید از جلسه اول بیش از 48 سال به طول انجامد ،هیئت رییسه  مجمع عمومی  در جلسه بعد،همان خواهد بودکه در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است  مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که دراین صورت به جای اشخاص غائب افراد دیگری انتخاب خواهند شد .

ماده 29)-دعوت  مجامع عمومی با قید دستور جلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید لااقل پانزده روز قبل، بوسیله انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در مراکز حوزه عمل اتحادیه و یا به وسایل مختلف ممکنه دیگری که اعضاء اتحادیه اطلاع حاصل نمایند، بعمل آید.

تبصره –دستور کار جلسه مجمع عمومی باید بصورت روشن و گویا عنوان شود و از درج سایر موارد (غیرمرتبط با دستور جلسه)در دستور کار جلسه خودداری شود.

 

ماده 30)-مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي شركت تشكيل مي شود و در موارد مقتضي مي توان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده تشكيل داد. 

ماده 31)-مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضای هیئت مدیره و یا بر اساس درخواست مقامات و اشخاص زیر تشکیل می شود :

1-    بازرس یا بازرسان

2-     لااقل یک پنجم اعضای اتحادیه  باشد.

3-    سازمان امور عشایر  

تبصره 1–در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت تشکیل مجامع عمومی تا مدت بیست روز از تاریخ درخواست مقامها و اشخاص فوق الذکر ,هر یک از مقامات  راسا ویا براساس درخواست از سازمان امور عشایر  می تواند مستقیماً مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است، دعوت کند.

تبصره2- مجمع عمومي كه طبق مفاد تبصره 1این ماده   دعوت و تشكيل مي شود به وسيله مسن ترين عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد شد.

ماده 32)-جلسات مجمع عمومی را رئیس هیئت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیئت مدیره افتتاح می کند. در جلسه مجمع عمومی ابتدا با توجه به تعداد اعضای حاضر در جلسه اقدام به انتخاب رئیس، نایب رئیس، یک منشی و سه نفر ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه خواهد نمود.

ماده 33)- موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست، نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود. لیکن هر یک از اعضاء  می تواند پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، موضوع دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع، قید شده است، برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است، پیشنهاد کند. در این صورت مقام دعوت کننده مجمع مکلف است، پیشنهاد مربوط را در مجمع مطرح کند در در صورت تصویب در دستور کار قرار گیرد. در غیر اینصورت پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء جاضر در جلسه و در هر دو مورد موافقت رییس مجمع وتصویب اکثریت اعضاء حاضر، اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پيشنهاد مي شود به جلسه بعدي كه حداكثر 25 روز بعد تشكيل مي گردد موكول خواهد شد. 

 

ماده 34)-صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن دردفتر مخصوص ثبت و به امضای رئیس، نایب رئیس و منشی و  نظار میرسد و یک نسخه رونوشت آن بوسیله رئیس جلسه مجمع به رییس هیأت مدیره و سازمان امور عشایر ابلاغ می گردد.

تبصره 1-در مواردیکه بعلت تعداد کم اعضاء در جلسه مجمع عمومی, ناظرین انتخاب نمی شوند، صورتجلسه مجمع به امضای کلیه نمایندگان حاضر در جلسه میرسد.

تبصره 2-دفاتر صورتجلسات بعنوان اسناد اتحادیه باید همواره در اتحادیه محفوظ بماند.

  ماده 35)-  تصمیماتی که در مجامع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ ؛ معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

هیأت مدیره

ماده 36)-اداره امور اتحادیه طبق اساسنامه بر عهده هيات مديره اي مركب از حداقل سه نفر به عنوان عضو اصلي و حداقل يك نفر به عنوان عضو علي البدل خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي از ميان اعضاي اتحادیه با راي مخفي و براي حداكثر مدت سه سال انتخاب مي شوند. تجديد انتخاب هر يك از اعضاي هيات مديره بلامانع است .                                                       
تبصره 1 -در صورت استعفا  - ترك عضويت و يا ممنوعيت قانوني كه مانع از انجام وظيفه هر يك از اعضا اصلي بشود يكي از اعضا علي البدل براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيات مديره دعوت مي شود.                                                                                     
تبصره 2 -در صورت استعفاي دسته جمعي هيات مديره, مجمع عمومي به تقاضاي هر يك از اعضاي مستعفي و يا اعضاي علي البدل و يا بازرس يا بازرسان يا يك پنجم اعضاي اتحادیه يا سازمان امورعشایر براي انتخاب هيات مديره جديد دعوت مي شود.                                   
تبصره 3 -در صورتي كه به علل استعفا - و يا ممنوعيت قانوني ، هيات مديره از اكثريت مقرر در اساسنامه براي اداره امور اتحادیه خارج گردد مجمع عمومي دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي هيات مديره اقدام كند.                                                                                
تبصره 4 -در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيات مديره براي اداره امور جاري اتحادیه با نظر سازمان امور عشایر  براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از علل فوق در هيات مديره اتحادیه حضور پیدا نمي كنند از ميان اعضاي اتحادیه تعداد لازم موقتا انتخاب خواهد شد. مسئوليت اعضاي هيات مديره كه بدين نحو موقتا انتخاب مي شوند عينا همان مسئوليتهايي است كه براي هيات مديره پيش بيني شده است .

 

تبصره 5 –سال اول انتخاب تا پایان دوره مالی، یکسال محسوب می شود.و تا انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق مسئولیت اداره امور اتحادیه را کماکان بر عهده خواهد داشت.

تبصره 6-باتوجه به اینکه اعضای هیئت مدیره اتحادیه، اشخاص حقوقی بوده واشخاص حقیقی به نمایندگی از آنها در جلسه هیئت مدیره شرکت میکنند .لذا درصورتیکه از طرف شرکت برکنار شده باشند میبایست همزمان نماینده جدیداز طرف شرکت به اتحادیه معرفی گردد درغیر این صورت مستعفی قلمداد شده واتحادیه نسبت به دعوت عضو علی البدل  برای حضور درجلسات هیئت مدیره اقدام خواهد نمود.

ماده 37)-هیأت مدیره اتحادیه در اولین جلسه، از بین اعضای خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

ماده 38)-هر گاه انجام وظیفه محوله به هر یک از اعضاء هیأت مدیره، مستلزم هزینه ای باشد، بر عهده اتحادیه خواهد بود. هم چنین هر عضو هیأت مدیره که علاوه بر وظایف قانونی خود مامور به انجام خدمات دیگری در اتحادیه گردد، می تواند با تصویب مجمع عمومی بابت انجام وظایف محوله حقوق و مزایا دریافت نماید.

تبصره :اشخاصی که به نمایندگی از شرکت د ر هیئت مدیره اتحادیه و یا سایر شرکتهای دیگر حضور پیدا می کنند موظفند هرگونه پاداش ،حق حضور درجلسه و..... به حساب شرکت واریز نمایند واگر مجمع شرکت تشخیص داد از محل این درآمدها پاداشی به نماینده پرداخت نماید قابل عمل خواهد بود.

ماده 39)-شرایط احراز صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره اتحادیه:

1-    التزام به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی داشته باشد.

2-    داراک مدرک تحصیلی دانشگاهی در مقاطع حداقل لیسانس در رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد وکشاورزی

3-    دارای حسن شهرت در رفتار عملی بوده باشد.

4-    دارای توانمندی در ارائه برنامه کاری در حوزه عملکرد اتحادیه باشد.

5-    نسبت به شرایط زندگی عشایر و نیازهای اساسی آنان شناخت لازم را داشته باشد.

6-    حاضر به سپردن تعهد و ضمانت کاری در اجرای ماموریت های محوله باشد.

7-    مهجورین و یا ورشکستگان به تقصیر (کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های موثر سابقه محکومیت دارند) نمی تواند سمت عضویت در هیأت مدیره و یا مدیریت عامل اتحادیه را داشته باشند.

تبصره  -کارکنان دولت ،  مجاز به عضویت در هیئت مدیره اتحادیه نمی باشند.

ماده 40)-هیئت مدیره مکلف است یک نفر را که دارای شرایط احراز اعلام شده در ماده 39 این اساسنامه باشد را بعنوان مدیر عامل اتحادیه انتخاب نماید 

تبصره 1 :کارمندان دولت  نمی توانند به سمت مدیر عامل اتحادیه انتخاب شوند.

تبصره 2 :انتخاب کارکنان بازنشسته دارای شرایط مندرج در ماده 39  بعنوان مدیر عامل اتحادیه بلامانع خواهد بود.

تبصره3: کارکنان بازنشسته دولتی وکارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی که حقوق بازنشستگی خود را از آن سازمان دریافت مینمایند با توجه به ممنوعیت اشتغال بکار مستمر پس از باز نشستگی  نمی توانند بعنوان مدیرعامل انتخاب شوند

 

ماده 41)-وظایف و اختیارات هیأت مدیره اتحادیه بشرح زیر است :

1-    دعوت از مجمع عمومی (عادی و فوق العاده)

2-    اداره امور اتحادیه وفق اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط به اتحادیه

3-    نصب و عزل و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین میزان حقوق مدیرعامل

4-    قبول درخواست عضویت در اتحادیه وشرکتهای تعاونی دیگر

5-    اخذ تصمیم نسبت به تقاضای انتقال سهام اعضاء به یکدیگر

6-    دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره

7-    نظارت و رسیدگی بر مخارج جاری و حسابهای اتحادیه و ارائه به بازرسان

8-    تسلیم بموقع گزارش مالی و ترازنامه سالانه اتحادیه به بازرسان و مجمع عمومی

9-    تهیه و تنظیم طرحها ، برنامه و بودجه و سایر پیشنهادات و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم

10-تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی اتحادیه و تقدیم آن به مجمع برای تصویب

11-تعیین نماینده یا وکیل برای حضور در مراجع قضایی و  قانونی و سایر موسسات وسازمانهای دولتی وغیر دولتی

12-تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز برای امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور

13-استخدام ، اخراج و بازخرید کارکنان اتحادیه با توجه به پیشنهاد مدیرعامل بر اساس آئین نامه ها و ضوابط مصوب در مجمع و قانون کار

14-اخذ تضمین کافی از مدیرعامل و سایر کارکنان اتحادیه که دارای مسئولیت مالی هستند

15-سایر وظایف منطبق با قانون تجارت جمهوری اسلامی

تبصره 1-هر گونه تصمیمات برای هیأت مدیره توسط مجمع صورت می گیرد.

تبصره 2-صلاحیت نامزدهای عضویت هیأت مدیره بازرسان، مدیرعامل، بایستی به تائید سازمان امور عشایر رسیده باشد.

تبصره 3-هیأت مدیره موظف است نامزدهای منتخب مدیرعامل اتحادیه را جهت بررسی تائید صلاحیت به سازمان امور عشایر معرفی نماید. سازمان امور عشایر موظف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به ارائه جواب اقدام خواهد نمود و در صورت عدم ارایه پاسخ در مدت تعیین شده به منزله تایید صلاحیت مدیرعامل قلمداد میگردد

تبصره 4- در صورتی که هیئت مدیره به وظایف خود عمل ننماید و یا تخلفی مشاهده شود، سازمان امور عشایر براساس گزارش بازرس و یا گزارش امورتعاونیها ، به نیابت از مجمع عمومی در هرزمان مجاز است تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره بعدی ، نسبت به تغییر هیئت مدیره اقدام نماید. ومسئولیت و اختیار هیئت مدیره تعیین شده همانند هیئت مدیره منتخب مجمع خواهد بود.

 

ماده 42)- جلسات هیأت مدیره با دعوت رئیس یا نایب رئیس یا مدیرعامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت می یابد و برای اتخاذ هر تصمیم، رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است و هر عضو هیأت مدیره دارای یک رأی خواهد بود.

تبصره 1-خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت میگردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد. عضو هیئت مدیره ای که در هر مورد نظر مخالف دارد، نظریه او باید صریحاً در دفتر مزبور ثبت گردد.

تبصره 2 :مقام دعوت کننده جلسه هیئت مدیره موظف است همزمان از بازرس و نماینده سازمان امورعشایر در اتحادیه برای شرکت درجلسه دعوت بعمل آورد.

تبصره 3 :در صورتیکه آراء موافق و مخالف هیئت مدیره مساوی باشد، رأی طرفی که رئیس هیأت مدیره در آن طرف باشد، ملاک عمل و نافذ خواهد بود.

تبصره 4 :غیبت بدون عذر موجه هر یکی از اعضای هیأت مدیره در دو جلسه متوالی وسه جلسه متناوب هیأت مدیره به منزله استعفا از عضویت هیأت مدیره تلقی می شود و تشخیص موارد عذر موجه به عهده سازمان امور عشایر می باشد.

تبصره5: هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد  برای شرکت در جلسه هیئت مدیره از طرف خود وکیل تعیین نماید

تبصره 6 :نماینده سازمان امور عشایر  در جلسات هیئت مدیره  اتحادیه میتواند بدون حق رأی شرکت نماید و موظف است نسبت به امضاء صورتجلسه اقدام و در صورتیکه بندهایی از مفاد صورتجلسه با قوانین مربوطه مغایر باشد، نسبت به درج نظر مخالف ذیل صورتجلسه اقدام لازم را بعمل آورد.

ماده 43)-مدیرعامل می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت نماید مگر در جلساتی که مسائل مربوط به شخص او مطرح باشد که در این صورت حق شرکت در آن جلسه را نخواهد داشت.

ماده 44)-هیأت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و می تواند مستقیماً در موارد خاص با تعیین نماینده و با وکالت با حق توکیل ولو مکرر این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل اتحادیه و اعضاء ، مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده 45)-کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای اتحادیه بنماید و یا تمام یا قستمی از حق اتحادیه را منتفی سازد، باستثنای مواردی که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جاری اتحادیه، ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی اتحادیه فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد، مگر مراسلات هیأت مدیره که با امضای رئیس هیأت مدیره صورت خواهد گرفت.

تبصره 1-در موارد فوق در غیاب رئیس هیأت مدیره وظایف وی بر عهده نایب رئیس خواهد بود.

تبصره 2-مدیرعامل می تواند در غیاب خود در صورت  تصویب هیئت مدیره، شخص واجد شرایطی را برای انجام  وظایفی که بعهده دارد ,بطور موقت تعیین کند، در اینصورت مسئولیت اعمال شخصی که موقتاً بجای مدیرعامل انتخاب شده است، بعهده مدیرعامل خواهد بود. ومدت مسئولیت شخص انتخاب شده موقت نباید از دوماه تجاوز نماید.

ماده 46)-هیچ یک از اعضای هیأت مدیره  ،بازرسان و مدیرعامل اتحادیه نمی تواند سمت بازرس یا مدیریت عامل یا عضویت هیأت مدیره اتحادیه دیگری را با موضوع عملیات مشابه (موضوع عملیات مندرج در ماده 5 این اساسنامه) داشته باشد و  بطور مستقیم و غیر مستقیم به عملی که رقابت با فعالیتهای موضوع عمل اتحادیه محسوب شود، اقدام نماید. 

 تبصره1:هریک از اعضای هیات مدیره ,مدیرعامل وبازرس شرکت میتواند پس از تصویب هیئت مدیره شرکت به نمایندگی از آن درجلسات مجمع عمومی اتحادیه داوطلب هیات مدیره و بازرسی شده و به نمایندگی از شرکت مزبور عضو هیئت مدیره ویا بازرس اتحادیه شود 

تبصره2:شرکت میتواند هروقت که بخواهد نماینده خود را عزل ونماینده جدیدی معرفی نماید عدم معرفی همزمان  نماینده جدید به منزله استعفای شرکت از عضویت درهیئت مدیره و یا بازرسی اتحادیه قلمداد شده ورییس هیئت مدیره ,نایب رییس ویا مدیرعامل اتحادیه موظف است بلافاصله عضو علی البدل را دعوت نماید

ماده 47)-نخستین هیأت مدیره اتحادیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس،  برای ثبت اتحادیه در مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

 

بازرسان

ماده 48)-مجمع عمومی اتحادیه از بین اعضاء خود با رأی مخفی و اکثریت نسبی یک نفر را که در امور حسابداری و یا امور حقوقی دارای اطلاعات لازم باشد بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای  یک سال مالی انتخاب می کنند، تجدید انتخاب بازرس بلامانع است.

تبصره –با خاتمه مدت ماموریت بازرس، تا زمانیکه بازرس جدید انتخاب نشده باشد، بازرس قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهد داشت.

ماده 49)-وظایف بازرس به شرح زیر است :

1-    نظارت بر انطباق نحوه امور اتحادیه با مقررات اساسنامه و آئین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره توسط سازمان امور عشایر

2-    بازرس می تواند هر موقعی که مقتضی بداند، بطوریکه به عملیات جاری اتحادیه لطمه وارد نشود، کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارائی نقدی و برگهای بهادار و موجودی کالا و غیر ه را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی کند.

3-    در صورت مشاهده خلاف و بی ترتیبی و بی نظمی در امور اتحادیه باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اعلام و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را بخواهدورونوشت آن را به سازمان امور عشایر ارسال نماید.

4-    رسیدگی به حسابهای اتحادیه حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به حسابها و ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره و اعلام نظر خود تا 20 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه

5-    دعوت مجامع عمومی در موار د پیش بینی شده در اساسنامه

6-    نظارت بر اجرای پیشنهاد و تذکر های سازمان امور عشایر و حسابرسانی که از اتحادیه حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی و سازمان امور عشایر

7-    طرح شکایت عضو اخراج شده و یا کسی که تقاضای عضویتش از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده در نخستین مجمع عمومی

ماده 50)-بازرس حق دخالت مستقیم در امور اتحادیه را ندارد و می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار نماید، این نظرات باید در صورت جلسه هیئت مدیره درج و امضاء شود.

ماده 51)- در صورتیکه بازرس ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات و آئین نامه های مصوب می باشد، باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید و هم زمان گزارش تخلفات را نیز به اطلاع سازمان امور عشایر برساند.

ماده 52)-خدمات بازرس در اتحادیه بلاعوض و افتخاری است و در صورتیکه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ایی باشد  پرداخت آن بعهده اتحادیه خواهد بود.

تبصره: مجمع میتواند از بابت بازرسی  اتحادیه در دوره مالی ،حق الزحمه ای تعیین، تصویب وبه بازرس پرداخت نماید

فصل ششم : مقررات مالی

ماده 53)- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فرودین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه است، باستثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 54)-هیئت مدیره موظف است نسخه ای از صورت حسابها و حساب سود و زیان و تراز نامه سالانه اتحادیه را پس از آماده شدن حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرسان و سازمان امور عشایر ارائه نماید.

تبصره –هر یک از اعضاء می توانند در ظرف 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به اتحادیه مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات آنرا  دریافت ومطالعه نمایند..

ماده 55)-در ترازنامه ای که تنظیم می شود، ارزش دارائیها و تمام موجودی هایی که برای فروش تهیه شده است، بر اساس اصل بهای تمام شده با رعایت استاندارد های حسابرسی، ارزیابی و با در نظر گرفتن استهلاک سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده 56)-بستانکاری هایی که با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه و تائید سازمان امور عشایر غیر قابل وصول تشخیص داده شوند به حساب هزینه اتحادیه منظور می شود و نباید جزو دارائی در ترازنامه منظور گردد.

ماده 57)-درآمد ویژه اتحادیه عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاک 

ماده 58)-درآمد ویژه اتحادیه پس از تصویب مجمع عمومی عادی به ترتیب زیر تقسیم خواهد شد.

1-    بیست درصد به ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود. وتاز مانی که ذخیره قانونی به معدل سرمایه سه سال اخیر  اتحادیه نرسیده باشد الزامی است

2-    سه درصد به منظور توسعه تعلیمات و آموزش ارکان و کارکنان اتحادیه بر اساس   بند 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی در اختیار سازمان امور عشایر گذاشته شود.

3-    حداکثر 5% از سود ویژه را می توان بعنوان ذخیره اختیاری منظور نمود که با نظر مجمع عمومی قابل مصرف خواهد بود.

4-    درصدی از سود خالص عملیاتی بعنوان پاداش کارکنان، هیأت مدیره و مدیرعامل بر اساس      بخشنامه سالانه ای که توسط سازمان امور عشایر به اتحادیه ابلاغ می گردد، اعمال خواهد شد.

5-      50درصد مانده سود بصورت سود سهام و50درصدمانده بعنوان مازاد برگشنی ناشی از معاملات با اعضاء توزیع خواهد شد

ماده 59)-هدایا و عطایا در صورتیکه از طرف هدیه کننده برای اموری که مربوط به هزینه های جاری اتحادیه می شود اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود.

تبصره  -دادن هدیه و انجام هزینه هایی از این قبیل از طرف اتحادیه مشروط بر این است که اعتبار برای این منظور در هر سال که نباید از 10 درصد رقم ذخیره قانونی حاصل از معاملات یکسال قبل اتحادیه ،پیش بینی  ودر مجمع تصویب شده باشد تجاوز نماید  و مبالغ پرداختی به حساب هزینه منظور خواهد شد.

ماده 60)-زیان اتحادیه در حسابی تحت عنوان زیانهای انباشته در سرفصل حساب بدهکاران نگهداری می شود تا از محل درآمد سالهای بعد تصفیه گردد.،همچنین اتحادیه می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخایر قانونی غیر قابل تقسیم و اختیاری تامین نماید و نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم یا تصفیه زیان نگهداری شده در حساب بدهکاران، درآمد سالهای بعدی اتحادیه راتقسیم کند.

ماده 61)- هیئت مدیره اتحادیه موظف است نزد بانکهای رسمی کشور و ترجیحاً بانک بانک کشاورزی حساب جاری افتتاح نماید.

ماده 62)-اتحادیه می تواند برای استفاده از وجوه مازاد بر احتیاج از محل سرمایه و ذخائر خود با تصویب مجمع عمومی عادی به طروق زیر عمل کند :

1-    تودیع وجوه بصورت سپرده ثابت نزد بانکهای کشور

2-    خرید اوراق مشارکت

3-    سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

4-    سپرده گذاری در موسسات و صندوقهای مالی و اعتباری رسمی کشور

 

فصل هفتم : ادغام، انحلال و تصفیه

ماده 63)-اتحادیه می تواند با رعایت ضوابطی که به استناد قانون شرکتهای تعاونی از طرف سازمان امور عشایر اعلام می گردد با اتحادیه یا شرکتهای تعاونی  دیگری ادغام شود یا ادغام اتحادیه یا شرکتهای تعاونی  دیگری را در خود بپذیرد، مشروط بر اینکه اتحادیه وشرکتهایی  که در هم ادغام می شوند، دارای اهداف و عملیات مشابه باشند.

 

ماده 64)-اتحادیه در موارد زیر منحل می شود.

1-    تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

2-    اگر بوسیله زبانهای وارده علاوه بر ذخیره قانونی اتحادیه بیش از نصف سرمایه اتحادیه از بین رفته باشد 

3-    چنانچه اتحادیه بمدت سه سال متوالی زیان بدهد (صرف نظر از میزان مبلغ زیان) هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده رابرای اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال اتحادیه دعوت نماید.

4-    عدم رعایت قوانین و مقررات جاری پس از سه بار اخطار کتبی سازمان امورعشایر ایران

5-    کاهش  سرمایه اتحادیه به میزانی که ادامه عملیات آن به صلاح نباشد 

6-    توقف فعالیت اتحادیه بیش از یکسال بدون عذر موجه با نظر   (سازمان امور عشایر ایران)

ماده 65)-در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال اتحادیه بدهد، در همان جلسه یک یا دو نفر  جهت تصفیه امور اتحادیه از بین اعضاء یا خارج با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد، تا طبق مقررات جاری نسبت به تصفیه امور اتحادیه اقدام نمایند. در غیر اینصورت سازمان امور عشایر و یا دادگاه شهرستان نسبت به تعیین هیئت تصفیه اقدام می نماید.

ماده 66)-در تصفیه اتحادیه، پرداخت تعهدات از محل دارائی اتحادیه با رعایت تقدم به شرح زیر صورت می گیرد.

1-    پرداخت بدهیهای اتحادیه

2-    پرداخت سهام اعضاء  به میزان ارزش  اسمی هر سهم  در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم اتحادیه بیشتر باشد.

تبصره –پس از پرداخت موارد مندرج در بندهای یک و دو کلیه موجودی0 باقیمانده در حکم ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم تلقی و نسبت به آن بر طبق آئین نامه ای که توسط سازمان امور عشایر ایران تهیه می شود، عمل خواهد شد.

این اساسنامه که مشتمل بر66 ماده و 42 تبصره و 118 بنداست   در جلسه مورخ ....................... مجمع عمومی فوق العاده مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

 

رئیس مجمع                                      نایب رئیس مجمع                                   منشی مجمع

 

ناظر اول                                               ناظر دوم                                              ناظر سوم

 


Module Border Module Border
يكشنبه 31 تیر ماه 1403
 
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سايت اداره کل امور عشاير در چيست؟
ارسال نظر

   
Copyright (c) 1403/04/31 اداره کل امور عشایر استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا