ورود |عضويت
 
درباره ماعشاير استانتماس با ماصفحه نخست
 
Module Border Module Border
  اساسنامه سازمان دامداران متحرک 

(مصوب8/12/1353 کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای ملی)

فصل اول - کلیات

ماده 1- به منظور انجام وظیاف مقرر در ماه یازده قانون تجدید تشکیلات و تعین وظایف سازمان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی سازمان دامداران متحرک که در این اساسنامه به اختصاص سازمان نامیده می­شود تشکیل می­گردد.

تبصره - دامداری ارتش از شمول مقررات این اساسنامه معاف است.

ماده 2- سازمان مؤسسه دولتی و تابع وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده 3- سازمان در تهران دارای یک دفتر برنامه ریزی است مرکز سازمان خارج از تهران و واحدهای اجرایی آن در مناطق عشایری کشور تشکیل می­گردد.

ماده 4 - اعتبارات سازمان بطور جداگانه در قانون بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

 

فصل دوم - وظایف و اختیارات

ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

الف- مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک در مورد امور دام و اسکان.

ب- تهیه و تنظیم و اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی ونوسازی مربوط به امور دامداران متحرک. سازمان می­تواند اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک را با مسئولیت خود به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند.

ج- فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک با همکاری وزارت کشور.

د- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه­های مربوط به صنعتی کردن دامداری عشایری و اصلاح روشهای بهره­برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاههای استقرار دام، انتظار دام، پرواربندی و تأمین علوفه زمستانی دام و ایجاد کشتارگاههای صنعتی و سردخانه­ها و کارخانجات تهیه غذای دام و تبدیل فرآورده­های دامی رأساً یا از طریق ارشاد و کمک در جهت تأسیس تعاونیها و شرکتهای سهامی دامداری.

هـ- احداث و نگاهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاه  و انبارهای ذخیره علوفه دام و تأمین آب رأساً یا با خودیاری عشایر.

و- نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور.

ز- کمک و ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، سبزیکاری و کشت گیاهان صنعتی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تأسیسات زیربنایی رایگان، خدمات رایگان و اعطای وام.

ح- تهیه و تنظیم و اجرا یا همکاری در اجرای برنامه­های آموزش دامداری متحرک در مورد تغذیه دام، استفاده صحیح از مراتع دامداری، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از امراض دامی.

ط- کمک به بازاریابی، حمل و فروش فرآورده­های دامی و صنایع دستی دامداران متحرک اسکان یافته.

ی- فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنامه­های مصوب و نظارت بر مصرف آن.

ک- کمک به تشکیل تعاونیهای تولید، توزیع، مصرف در مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.

ل- همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد هماهنگی در برنامه­های عمرانی و آموزشی مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.

 

فصل سوم - تشکیلات سازمان

ماده 6- سازمان دارای یک رئیس خواهد بود که از طرف وزیر کشاورزی و منابع طبیعی منصوب می­گردد.

ماده 7- تشکیلات اداری سازمان از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تأئید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره به استناد ماده 11 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه شانزدهم و روز چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1353 به ترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سه­شنبه ششم و چهارشنبه هفتم و پنجشنبه هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور روستایی مجلس شورای ملی رسید.

 

رئیس مجلس شورای ملی


Module Border Module Border
جمعه 08 بهمن ماه 1400
 
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سايت اداره کل امور عشاير در چيست؟
ارسال نظر

   
Copyright (c) 1400/11/08 اداره کل امور عشایر استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا