ورود |عضويت
 
درباره ماعشاير استانتماس با ماصفحه نخست
 
Module Border Module Border
  شرح وظایف 

-          تهيه و تدوين و ارزيابي طرح ها

-          مديريت، نظارت و هدايت كليه امور مربوط به اجراي طرح‌هاي مطالعاتي استاني و ملي

-          ارزيابي فني و اقتصادي اجتماعي طرح‌هاي مطالعاتي در مراحل مختلف و ارائه به دفتر مطالعات جامع سازمان امور عشاير

-          شركت درجلسات، گردهمايي و همايش‌هاي ملي و منطقه‌اي استاني و كشوري

-          بررسي، ارزيابي و داوري مقالات علمي ارسالي از دستگاههاي استاني و كشوري

-          دبير و عضو كميته فني مطالعات اداره کل امور عشاير(دعوتنامه، تنظيم صورتجلسات، پيگيري مصوبات و ...)

-          برآورد كارشناسي از پتانسيل‌هاي فني و نيازهاي اقتصادي اجتماعي مناطق عشايري براي تدوين طرح و پروژه‌هاي اجرايي

-          پيشنهاد طرحهاي مطالعاتي استاني و ملي با توجيهات اقتصادي اجتماعي و فني

-          همكاري در تهيه اسناد آمايش سرزمين و توسعه استاني و ملي با دانشگاهها و مراكز علمي

-          همكاري در تشكيل جلسات شوراي عشايري استان(دعوتنامه، صورتجلسات، ارائه پاورپوينت و پيگيري و ...)

-          تهيه و ارائه مقالات و گزارشهاي علمي، كاربردي مرتبط با عشاير در همايش‌ها، مجلات و روزنامه ها

-          ارتباط مستمر با دفتر مطالعات جامع سازمان عشاير و تبادل نظرهاي كارشناسي،‌ تكميل فرمهاي فني و ارزيابي‌ها

-          پاسخگويي و اظهارنظرهاي فني و كارشناسي در مكاتبات و گزارشها و ...

-          پاسخگويي و راهنمايي و ارائه اطلاعات به مراجعه كنندگان دانشجويي و مشاورين و مراكز علمي

-          تدوين و ارائه آمارو اطلاعات عشاير در زمينه‌هاي مختلف زندگي عشاير جهت برنامه‌ريزي وتصميم‌گيريها


Module Border Module Border
دوشنبه 03 اردیبهشت ماه 1403
 
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سايت اداره کل امور عشاير در چيست؟
ارسال نظر

   
Copyright (c) 1403/02/03 اداره کل امور عشایر استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا