ورود |عضويت
 
درباره ماعشاير استانتماس با ماصفحه نخست
 
Module Border Module Border
  شرح وظایف 

 

تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط به ايجاد و نظارت بر اداره و گسترش واحدهاي تعاوني در مناطق عشايري و مساعدت و راهنمايي در اجراي اين برنامه

نظارت بر امور شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني در حد قوانين و مقررات موضوعه و تطبيق فعاليت آنها با اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب قانوني

نظارت در توزيع علوفه ، وام ، آرد و...  مايحتاج‌عمومي‌عشاير و برگزاري به موقع مجامع عمومي شركتهاي تعاوني

- نظارت و دريافت گزارش عملكرد از شركتها و اتحاديه تعاونيهاي عشايـري استـان و همچنيـن كنترل و هدايت آنها

-  انجام بررسي هاي مربوط به ايجاد تعاونيها در زمينه فعاليت جنبي عشاير به منظور ايجاد اشتغال و حفظ صنايع دستي عشاير و نظارت بر اجراي طرح هاي مزبور

-  انجام بررسي هاي لازم به منظور تهيه طرح هاي مربوط به ايجاد مراكز مبادلاتي جهت خريد و فروش و تأمين نيازمنديهاي دامي عشاير و نظارت بر اجراي طرح هاي مزبور

-  اقدام به تشكيل مجامع عمومي شركتهاي تعاوني عشايري و تشكيل جلسات مربوط به اعضاء هيئت مديره در زمان مشخص

- پيگيري لازم جهت فراهم نمودن تسهيلات بانكي براي اتحاديه و شركت هاي تعاوني عشايري و نظارت بر مصرف اين اعتبارات و همچنين تهيه و ارائه گزارش عملكرد آن به سازمان و موسسات مربوطه

       نظارت بر انتخابات هيئت مديره و بازرسان شركتهاي تابعه


Module Border Module Border
سه شنبه 01 خرداد ماه 1403
 
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سايت اداره کل امور عشاير در چيست؟
ارسال نظر

   
Copyright (c) 1403/03/01 اداره کل امور عشایر استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا